De Brauw Lieve

portret

 • Klinisch psychologe (erkenningsnummer 622104629, Rijksuniversiteit Gent)
 • werkzaam in CGG Zuid-Oost Vlaanderen  1987-2006
 • Coördinator ‘Eigen Initiatief’ binnen ToeKan  2007, vereniging voor geïntegreerde hulpverlening aan kansarme jongvolwassenen vanuit een empowerment visie
 • Vormingsmedewerker Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen (tijdelijke opdracht 1/8/2008-23/2/2009)
 • Provinciaal consulent opvoedingsondersteuning Kind & Gezin (6/9/2009 tot 6/2017)
 • Specialisaties in hulpverlening bij seksueel misbruik (Kern Sint Niklaas), vrouwenhulpverlening, seksuele hulpverlening, kinderhypnotherapie en dissociatieve stoornissen
 • Mastercourse in solution focused brief therapy (Korzybski instituut  1997-1998)
 • Erkend practitioner in eye movement desensitisation & reprocessing (EMDR) sinds 2004 en erkend consultant/supervisor in EMDR verbonden aan het opleidingsteam van Integrativa (Zottegem)
 • Erkend mediator in hartcoherentietraining (stresshantering)
 • Interuniversitaire postacademische opleiding in forensische psychiatrie en psychologie 2005
 • Erkend psychotraumatologe (Bip vzw 2013)
 • Erkend voor terugbetaling door de christelijke mutualiteit
 • Maakt deel uit van het POBOS en workplace options netwerk
 • Gedurende 2 jaar  het trauma- referentiecentrum Léonce Roels te Zottegem mee vorm gegeven (september 2018- juni 2020)
 • Momenteel fulltime werkzaam als zelfstandige te Lede

emdr[1]

Mieke Danschutter

Mieke (2)

 

 • Trajectverantwoordelijke bij Kind en Gezin : begeleiding van gezinnen met kinderen tot 3 jaar en kwetsbare zwangeren en oplossingsgerichte/procesgerichte opvoedingsondersteuning.
 • Jungiaans analytisch therapeute en master of sciences in complementary, psychosocial & intergrated health sciences
 • Kindertherapie, speltherapie, ouder-kindtherapie
 • Lichaamsgerichte traumatherapie ; Somatic Experiencing i.o.