EMDR of ‘eye movement desensitisation and reprocessing’ is een traumaverwerkingsmethode die ontwikkeld is door de Amerikaanse therapeute Francine Shapiro. Vrij toevallig ontdekte ze dat het heen en weer bewegen van de ogen bij het denken aan een pijnlijke herinnering rust brengt.
Ze ging dit verder onderzoeken en raakte overtuigd van de mogelijkheden van de aanpak. Ze werkte dit uit tot een zorgvuldig protocol waarbij cliënten geholpen worden om hun traumatische ervaringen te verwerken. Scepsis  bij de gevestigde therapeutische kaders leidde tot wetenschappelijke onderzoeken die evenwel steeds opnieuw tot de conclusie kwamen dat EMDR een effectieve methode is om traumatische herinneringen te verwerken.
Hoewel men er nog steeds niet uit is wat nu precies de werkzame kracht is van EMDR, hebben de onderzoeken wel geleid tot de vaststelling dat ook andere vormen van bilateraal (links-rechts) stimuleren van de hersenen hetzelfde effect hebben. Zo kan gebruik gemaakt worden van geluidsignalen die via een hoofdtelefoon afwisselend links en rechts te horen zijn, kan men links-rechts de handen aantikken of gebruik maken van een speciaal ontwikkeld apparaatje dat in de handen gehouden wordt en afwisselend links en rechts een vibratie geeft.

Hoewel dit op het eerste zicht vrij eenvoudig lijkt wordt de therapie, comform het protocol van Shapiro, zorgvuldig met de cliënt doorgewerkt en vereist dit heel wat kennis en achtergrond bij de therapeut.

Een lijst van geschoolde en erkende practitioners en meer achtergrondinformatie over de manier van werken vindt u op de website van de Belgische vereniging voor  EMDR

ga naar EMDR België